تشکیل این الگوهای مرموز در ساحل، که مانند لکه هایی در ساحل Dorset انگلستان است، قله های ساحلی (beach cusps) نامیده می شود- قله های ساحلی (beach cusps) خطوط ساحلی تشکیل شده از درجه های مختلف رسوب در یک الگوی هلالی است. قله ها از مواد زبرتر تشکیل شده اند و فروافتادگی ها شامل رسوب های ریزتر هستند. این پدیده در سرتاسر جهان به ویژه در ساحل هایی با رسوب های دانه درشت مانند ساحل های ریگی دیده می شود. یکی از دلایل مرموز بودن آنها این است که دانشمندان هنوز به طور کامل مطمئن نیستند که این الگوها چگونه شکل گرفته اند. این قله های ساحلی که اغب در طول طوفان یا بعد از طوفان صورت می گیرند، غیر معمول هستند زیرا فاصله بین آنها یکسان و منظم است. اگر شما به وجود بیگانگان اعتقادی ندارید، اغلب دو نظریه در مورد تشکیل آنها وجود دارد. اولین نظریه، نظریه ” لبه های ایستاده” (standing edge)است، که شامل برهمکنش بین امواج معمولی نزدیک به خطوط ساحلی و “لبه” امواج است، که عمود بر لبه ساحل است. دریافت منظم امواج ورودی در آب های نزدیک خط ساحلی باعث توسعه امواج عمودی در جهت موج ورودی می شود؛  امواج لبه نامیده می شوند. زمانی که دو امواج لبه زمانی در جهت مخالف یکدیگر باشند در نزدیک ساحل به دام می افتند، و موج لبه ایستاده شکل می گیرد.الگوی حرکت این امواج ثابت است و بنابراین می تواند به عنوان گره و شکم در نظر گرفته شود.  برهمکنش بین این امواج نقاط با فاصله منظم از شدت های متفاوت امواج تشکیل می دهد. نظریه دیگر، نظریه خود سازمان دهی (self-organization) است، که ادعا می کند که این قله ها در نتیجه امواج و جریان های منظم و فعل و انفعالات شن و ماسه ها در طول زمان که حلقه های بازخورد را ایجاد می کند تشکیل می شوند. بسیاری از دانشمندان معتقدند که هر دو نظریه می توانند به طور هماهنگ برای ایجاد این پدیده مرموز به کار روند.

ساحل ژوراسیک، دوروست، انگلستان

beach-cusps-sand-patterns-waves-1

beach-cusps-sand-patterns-waves-4

beach-cusps-sand-patterns-waves-9

ساحل Palomarin،نقطه ریس، ایالت متحده آمریکا

beach-cusps-sand-patterns-waves-2

beach-cusps-sand-patterns-waves-3

خلیج Ringstead، دوروست، انگلستان

beach-cusps-sand-patterns-waves-21