تصورات ذهنی هنرمندی خلاق با اسم مستعار Flying Mouse 365 در روایت داستان خود و ماه را با هم می بینیم. این هنرمند گرام به زیبایی هر چه تمام تر داستان خود رو بازگو می کند. به قول وی شاید خیلی از این تصورات واقعی باشند و هر روز اتفاق می افتند. ما هرگر نخواهیم دانست.

فرار قمری

لبخند  شب

 کارگر نیمه شب

 غوطه دادن شدید

به ماه رسیدن

ایستگاه هلال احمر

معلق بودن در هوا

تصویر تی شرت برای Nike Air.

نمایش نیمه شب

برخوردی دردناک

رویایی گیتی

شب پرستاره

دزدان آسمان شب

بلعیده شدن توسط تاریکی

هوای متلاطم

تصویر تی شرت برای Nike Air

پرواز نگران کننده