شهر مسکو پایتخت و بزرگترین شهر در روسیه است. این شهر نه تنها به عنوان پایتخت سرزمین توس شناخته شده است بلکه مسکو تقاطع بین باستان و مدرنیته، زندگی شلوغ شهری و آرامشی حقیقی است. زمستان در مسکو ممکن است به شدت سرد باشد اما می تواند یک زمستان جادویی باشد، به ویژه اگر از چشم یک عکاس معروف به نام Kristina Makeeva به شهر نگاه کنید. او شهر مسکو را مانند سرزمین عجایب در زمستان به تصویر کشیده است. عکس های او مکان های مانند میدان سرخ و کاخ کرملین را نشان می دهد که پوشیده از برف و چراغانی است و مردم در حال جنب و جوش و فعالیت هستند. این عکس ها به نوعی تداعی کننده افسانه ها و تخیلاتی است که بیننده در ذهن دارد. در زیر تعدادی از زیباترین تصاویر از کریسمس در شهر مسکو آورده شده است. از دیدن این تصاویر لذت ببرید.

moscow-city-looked-like-a-fairytale-during-orthodox-christmas__700 - Copy

moscow-city-looked-like-a-fairytale-during-orthodox-christmas-2__700 - Copy

moscow-city-looked-like-a-fairytale-during-orthodox-christmas-3__700 - Copy

moscow-city-looked-like-a-fairytale-during-orthodox-christmas-4__700 - Copy

moscow-city-looked-like-a-fairytale-during-orthodox-christmas-6__700 - Copy

moscow-city-looked-like-a-fairytale-during-orthodox-christmas-7__700 - Copy

moscow-city-looked-like-a-fairytale-during-orthodox-christmas-8__700 - Copy

moscow-city-looked-like-a-fairytale-during-orthodox-christmas-9__700 - Copy

moscow-city-looked-like-a-fairytale-during-orthodox-christmas-10__700 - Copy

moscow-city-looked-like-a-fairytale-during-orthodox-christmas-11__700 - Copy

moscow-city-looked-like-a-fairytale-during-orthodox-christmas-12__700 - Copy

moscow-city-looked-like-a-fairytale-during-orthodox-christmas-13__700

moscow-city-looked-like-a-fairytale-during-orthodox-christmas-14__700

moscow-city-looked-like-a-fairytale-during-orthodox-christmas-15__700

moscow-city-looked-like-a-fairytale-during-orthodox-christmas-16__700

moscow-city-looked-like-a-fairytale-during-orthodox-christmas-17__700

moscow-city-looked-like-a-fairytale-during-orthodox-christmas-18__700