این فنجان های خلاقانه طراحی شده توسط شرکت طراحی کره ای، دارای یک برآمدگی به دقت ساخته شده در درون خود می باشند. درنتیجه هر جرعه از نوشیدنی (ترجیحا سفید و مات) خود را به شکل یک فاز متفاوت از چرخه قمری نشان می دهد. توصیه می شود در نوشیدنی های سفید مثل شیر از فنجان های سیاهرنگ و در نوشیدن چای از فنجان سفید رنگ استفاده شود. مجموعه دو تکه ای از این فنجان ها در اندازه کوچک به قیمت ۲۴ دلار و در اندازه بزرگ به قیمت ۳۰ دلار عرضه شده است.