عشق واقعی در چیزهای کوچک نهفته است…در این پست عشق را به روایت تصویری بازگو می کنیم. قصه ما قصه عشق است و دوست داشتن.

هنرمند “Puuung”  نقاشی هایی سراسر عشق، احساس و دلنواز ثبت کرده است تا نشان دهد عشق در تمام لحظاتی است که گاه براحتی از کنار آن می گذریم. در روابط و تعاملات هر روزه ما عشق حاکمی بی بدیل می باشد. چیزهای کوچک را فراموش نکنیم چرا که در تک تک آنها عشق وجود دارد. عشق چیزی است که هر کس می تواند با آن ارتباط برقرار کند. یک هنرمند عاشق از هنر خود در ترویج و ثبت لحظات عاشقانه بهره می گیرد. تصاویر زیر بدون هیچ شرحی قصه عشق را برای ما بازگو می کند. باشد که همیشه عاشق و معشوق هم باشید.بیاموزید که تصور کنید آنچه همسرتان در ذهن می پروراند عقاید عاشقانه هستند.خوب صحبت کردن را فرا بگیرید درباره زندگی عاشقانه تان از هیچ تلاشی دریغ نورزید برای اینکه در روابط عاشقانه خلاقانه عمل کنید.

Love IsLove IsLove IsLove IsLove IsLove IsLove IsLove IsLove IsLove IsLove IsLove IsLove IsLove IsLove IsLove IsLove IsLove Is