در قرون وسطی شوالیه ها همه راست دست بودند یدین معنی که انسانهای چپ دست اجازه نداشتند شوالیه شوند زیرا عقیده عموم بر این بود که انسانهای چپ دست فرزندان شیطان هستند! شاید منشاء این عقیده به توانایی های چپ دستان بر غلبه بر رقبا و غافلگیر کردن آنها در جنگ های تن به تن بوده است.

شوالیه

۱۳% از مردم چپ دست هستند و این باور که افراد راست دست ۹ سال بیشتر از چپ دست ها عمر می کنند چیزی جز افسانه نیست.
امروزه می دانیم که حیوانات نیز راست دست یا چپ دست هستند به عنوان مثال خرس های قطبی و گونه ای از قورباغه ها چپ دست هستند!

رانندگی در سمت راست یا چپ مسئله این است…

خودروها در سمت راست جاده ها حرکت می کنند (عموما) اما چرا؟ و بواقع ریشه این قانون از کجا آمده است را در ادامه خواهیم دید…
در گذشته و قبل از ظهور ماشین های موتوری، انسانها از سمت چپ جاده ها عبور می کردند به عبارت دیگر اگر غریبه ای از مسیر عبور شما گذر می کرد، سعی می کرد خود را در سمت چپ قرار دهد تا بتواند شمشیرش را مابین شما و خودش قرار دهد تا  ضمن جلب توجه فرد غریبه به شمشیرش، خود را نیز در موقعیت مناسبی برای دفاع قرار دهد.
بعد از انقلاب فرانسه دولتمردان رانندگی در سمت چپ را به عنوان بخشی از قوانین نواندیشی اجتماعی لغو کردند و عبور در جاده ها را از سمت راست مجاز دانستند. ایالات متحده آمریکا نیز برای از بین بردن آثار دولت انگلستان در مستعمراتش، رانندگی را از سمت راست مجاز اعلام کرد. هم اکنون بسیاری از کشورهای جهان رانندگی را فقط از سمت راست مجاز می دانند که البته هنوز هم ۶۵ کشور وجود دارد که رانندگی در انها در سمت چپ انجام می شود. (۱۹۵ کشور در جهان وجود دارد).