قصه ی سیگار و مضرات اون شاید به نظرتون تکراری بیاد…اینقد تکراری که فراموش شده، غیر ممکنه مردم ندونن سیگار کشندست اما باز هم اونو دود می کنن، اما گاهی کسایی هستند که با خلاقیت و ابتکار به ما واقعیت رو گوشزد می کنند تا مبادا در غوغای روزمرگی ها فراموشمون بشه داریم با پای خودمون میریم به پیشواز مرگ…

سیگار قاتل