یک گل زیبا که در گرمای آفتاب سایبان  و در شب های تاریک، روشنایی بخش شما خواهد بود. گل لامپی زیر که در راستای بهبود فضای شهری و زیبایی بخشی به فضای شهرها و روستاها قابل استفاده است بگونه ای طراحی شده است که به محض نشستن شخص در زیر آن، باز شده و سایه بانی را ایجاد می کند. همچنین در شب ها لامپ های تعبیه شده در آن بعنوان روشنایی عمل می کنند.

حقیقتا ایده زیبایی است. اگر شما هم ایده هایی مشابه دارید با خوانندگان به اشتراک بگذارید.

inflating-flowers-warde-hq-architects-jerusalem-7