می گویند یک تصویر هزار کلمه دارد. خوب ، بعضی از عکس ها آنقدر حیرت انگیز هستند که هزار سوال در لحظه دیدن آنها ، به فکر ما خطورمی کند. در قرن بیست و یکم، یکی از اولین سؤال ها معمولاً این است که: “آیا این عکس واقعی است؟”

امروز با قدرت نرم افزارهای ویرایش تصویر نظیر فوتوشاپ می توان خیره کننده ترین تصاویر ممکن را ایجاد کرد. اما این موضوع هدف صحبت امروز ما نیست. مجموعه تصاویری واقعی برای شما آماده کرده ایم از زیبایی های طبیعت که در زمان درست تصویر برداری شده اند.

تصاویری که باور واقعی بودنشان سخت است. اما واقعی هستند.

این تصاویر زیبا بیش از آتکه نشان دهنده هنرعکاس در تصویر برداری باشند، گویای طبیعت زیبایی زمین مان است. زمینی که امروز کمترین احترام را برای آن قائلیم.