اینکه سورئال چیست را خیلی در موردش صحبت کردیم. اگر یادتون نیست مطالب زیر را ببینید:

امروز مجموعه تصاویر سورئال از دنیای حیوانات براتون آماده کردیم که کار هنرمند زبردست آقای Julien Tabet فرانسوی است. این هنرمند ۲۱ ساله در تلاشی برای پاسخ به این سوال که «حیوانات وقتی ما آنها را نمی بینیم چه می کنند؟» دست به این هنرنمایی زده است. ذهن خلاق هنرمند در پرورش پرسش سورئال زیباست و زیباتر از آن هنر خلق شده توسط وی.

ببینید که گور خر وقتی شما حواستان نیست چگونه خط خطی ها خود را کنار میزند تا هوایی بخورد! بره پر پشم چگونه اینهمه پشم را از ابرها گرفته است یا اینکه در پشت پر های نرم و سفید قو در واقع یک یخچال قطبی است که پنگوئن ها در آنجا زندگی می کنند و اینکه عقاب خط های ببر را با خود میبرد و … .

سورئال حیوانات
سورئال حیوانات
سورئال حیوانات
سورئال حیوانات
سورئال حیوانات
سورئال حیوانات
سورئال حیوانات
سورئال حیوانات
سورئال حیوانات
سورئال حیوانات
سورئال حیوانات
سورئال حیوانات
سورئال حیوانات
سورئال حیوانات
سورئال حیوانات
سورئال حیوانات
سورئال حیوانات
سورئال حیوانات
سورئال حیوانات
سورئال حیوانات