حکایت بی وفایی موی سر همچون سرتقی موهای زائد قصه جدیدی نیست. یک روز بهاری وقتی به خانه بر میگردی و در آینه موهای پریشانت را درست می کنی، متوجه می شوی که نیمی از آن را باد برده است. از آن روز به بعد گویی لج کرده اند و با چنان سرعتی شروع به رفتن می کند که انگار نه انگار نمک پروده این جسم هستند. بی وفا رفتنش هم مثل رفتن آدمیزاد نیست، چنان می ریزد که گویی هیچگاه مویی بر روی این سر نبوده است. بگذریم.

با شما هستیم با ترفندهایی حرفه ای! جهت مخفی کردن ریزش مو و کچلی سر. با هم ببینیم. باشد که مفید فایده افتد!

مخفی کردن کچلی
درمان کچلی
پوشاندن کچلی
مشکل ریزش مو
حل مشکل کچلی