به مدت چندین سال، Réhahn، عکاس فرانسوی، در سراسر ویتنام سفر کرد. در طول این مدت، وی ماجراجویی های زیادی داشته و با مردم بیشماری در گوشه و کنار ویتنام ملاقات داشته است و سوژه اصلی عکاسی خود را از میان همین مردم برداشت کرده است. وی پس از اخت شدن با مردم محلی از آنها در خواست عکس گرفتن میکرد و چیزی که برای وی جالب بود،همانطور که در عکس های پایین ملاحظه می کنید، اکثر مردم حین عکس گرفتن  با دست جلوی دهان خود می گرفتند و به نوعی لبخند خود را پنهان می کردند که این به حیا و یا ادب اجتماعی این مردم برمیگردد. وی آثار خود را تحت عنوان لبختد پنهان ویتنام ارائه داد.

خندیدن یک نیایش است…!!!
اگر بتوانی بخندی و بخندانی ،
آموخته ای که چگونه نیایش کنی …
هنگامی که هر سلول بدن تو بخندد ،
هر بافت وجودت از شادی بلرزد ،
به آرامشی عظیم دست می یابی .
کسی میتواند بخندد ،
که طنز آمیزی و بازیهای روزگار را میشناسد .
کوتاه ترین راه
برای گفتن دوستت دارم ، لبخند است!!
یادتون باشه آدمهای خندان و شاد به خداوند شبیه ترند …
لحظاتتان پرازخنده.