دنیای خالکوبی عین دنیای تکنولوژی هر روز با نمونه های جدید و خلاقانه ای روبرو میشه که گاهی افراط بیش از حد و جنون آمیز در خالکوبی های عجیب و غریب انسان را به حیرت وا میداره، در اینجا چند نمونه خالکوبی پشت سر مشاهده میکنید، دوستان پشت سرشون را تراشیدن و به دست خالکوب ها دادن…

در تصویر زیر خالکوبی لاک پشت را مشاهده می کنید که طرفدار زیادی دارد

خالکوبی جالب

خالکوبی عکس لنین پشت سر

خالکوبی جالب 2

خالکوبی چندش آور مغز!

خالکوبی جالب 3