رافائل آروجو یک معمار و تصویرگر ونزوئلایی است. او با استفاده از ابزاری مانند مداد، خط کش، پرگار، زاویه سنج به ایجاد بازتاب فوق العاده دقیق و زیبا از درخشش طبیعت پرداخته است. تصاویر رافائل تکرار پذیری “ضریب طلائی” φ که برابر با ۱.۶۱۸ است را در سراسر طبیعت برجسته کرده است، ضریب φ در قلب همه مسیرهای مارپیچی، متوالی و قرینه- از حلقه های حیرت آور صدف های ناتیلوس تا بال پروانه- نهفته شده است. وی با این کارخود نشان داد که همه چیز در طبیعت از حرکت پروانه ها تا پیچ های زیبای صدف ها از الگوهای ریاضی پیروی می کنند.

کار رافائل منحصر به فرد است، او برای خلق تصاویر خود از چارچوب های ریاضی استفاده می کند و کامل کردن یک تصویر ممکن است ۱۰۰ ساعت طول بکشد. در به تصویر کشیدن این تصاویر از هیچ گونه کامپیوتری استفاده نشده است و تمام کارهای رافائل با دست انجام شده است. اخیرا رافائل پیشنهادی مبنی بر چاپ بهترین آثار خود را در قالب کتابی دریافت کرده است. برخی از بهترین آثار این هنرمند در کتابی به نام رنگ آمیزی ضریب طلایی جمع آوری شده است. در ادامه برخی از کارهای این معمار هنرمند را خواهید دید.

جداره صدف ناتیلوس

architect-reveals-the-secret-of-natures-beautiful-designs-in-a-hand-drawn-coloring-book-2__880

صدف فیبوناچی

architect-reveals-the-secret-of-natures-beautiful-designs-in-a-hand-drawn-coloring-book__880

مارپیچ دوگانه پروانه های مورفو آبی

Architect-reveals-the-secret-of-natures-beautiful-designs-in-a-hand-drawn-coloring-book-56fbaed523644__880

دنباله نامتناهی پروانه ها

Architect-reveals-the-secret-of-natures-beautiful-designs-in-a-hand-drawn-coloring-book-56fbb56f33f4c__880

مارپیچ سه گانه پروانه ها

architect-reveals-the-secret-of-natures-beautiful-designs-in-a-hand-drawn-coloring-book8

دنباله نامتناهی پروانه ها

Architect-reveals-the-secret-of-natures-beautiful-designs-in-a-hand-drawn-coloring-book-56fbb3fe38d07__880

بازتاب آیینه ای پروانه شهریار

Architect-reveals-the-secret-of-natures-beautiful-designs-in-a-hand-drawn-coloring-book-56fbad14c5057__880

جزئیات صدف

Architect-reveals-the-secret-of-natures-beautiful-designs-in-a-hand-drawn-coloring-book-56fbb5f56733c__880

مارپیچ دوگانه DNA

Architect-reveals-the-secret-of-natures-beautiful-designs-in-a-hand-drawn-coloring-book-56fbb394dfb93__880

سه مارپیچ تخت

architect-reveals-the-secret-of-natures-beautiful-designs-in-a-hand-drawn-coloring-book-1

دنباله پروانه های مورفو آبی

architect-reveals-the-secret-of-natures-beautiful-designs-in-a-hand-drawn-coloring-book9

پروانه شهریار، مارپیچ سه گانه

architect-reveals-the-secret-of-natures-beautiful-designs-in-a-hand-drawn-coloring-book-31

دنباله پروانه بال هشتاد و هشتی

architect-reveals-the-secret-of-natures-beautiful-designs-in-a-hand-drawn-coloring-book-41

کتاب رنگ آمیزی ضریب طلایی

architect-reveals-the-secret-of-natures-beautiful-designs-in-a-hand-drawn-coloring-book-3__880

در انتظار رنگ آمیزی

architect-reveals-the-secret-of-natures-beautiful-designs-in-a-hand-drawn-coloring-book-5__880

جلد پشت کتاب رنگ آمیزی ضریب طلایی

architect-reveals-the-secret-of-natures-beautiful-designs-in-a-hand-drawn-coloring-book-4__880