تخصص هنرمندان خیابانی اختلال در محیط طبیعی خیابان و جلب توجه دیگران است. تبدیل یک محیط همیشگی به یک اثر هنری، هدیه ای است که این هنرمندان به مردم می دهند. تصور کنید که یک دیوار کهنه رنگ و رو رفته ای که هر روزه مجبور به تحمل آن هستید، فردا تبدیل به یک تابلوی بزرگ هنری شده باشد. پس هنر این هنرمندان شایسته تقدیر است.
در مودر هنر و نقاشی خیابانی در مجله WeAre.ir بسیار سخن گفته ایم. باور نمیکنید. اینجا را ببینید. اما داستان امروز ما کمی متفاوت است.
ویل ، که نام واقعی او رودریگو میگوئل سپلوندا نونس است هنرمندی است البته از نوع خیابانی که تخصص او در محو کردن اشیاء است. محو کردن نه بصورت از بین بردن فیزیکی بلکه با اسپری و رنگ، موقعیت دیوار را نسبت به زمینه پشت آن یکسان میکند و بدین گونه تصوری از محو بودن پدید می آید.
آثار هنری این هنرمند خیابانی را با هم میبینیم.