یک هنرمند مجارستانی به نام بوگی فابین جواهراتی را با استفاده از نقاشی بر روی سرامیک خلق کرده است. وقتی که به این جواهرات نگاه می کنید در ابتدا خیلی معمولی به نظر می رسد اما زمانی شما را خیره می کند که در محیطی تاریک قرار بگیرند آنگاه متوجه تفاوت آنها می شوید. و این دقیقا همان چیزی است که او می خواهد شما فکر کنید. هر بخش از این مجموعه سرامیک های درخشان با هدف خاصی ایجاد می شوند، بنابراین هرکدام از آنها دارای شکل های، انگیزه ها و نمادهای متفاوت هستند. اگرچه هرکدام از این سرامیک ها به نوعی منحصر به فرد است، اما همه آنها با عشق و علاقه ساخته شده اند. او می خواهد با این کار خود حس متفاوتی را به مردم القا کند. در روز روشن این جواهرات فوق العاده به نطر می رسند اما ذات واقعی آنها تا تاریکی هوا پنهان می ماند. زمانی که همه جا تاریک شد ذات واقعی این جواهرات خود را با رنگ های شگفت انگیز و خیره کننده نشان می دهد و به نوعی تداعی کننده یک رویا می شود. ایجاد این رنگ های درخشان به نوعی باعث می شود که پوشنده این جواهرات  غرق در دنیایی از رویا و الهام شود و باعث می شود که او هیچگاه این لحظه را فراموش نکند.

بوگی در صفحه فیس بوک خود می گوید: ” آنها در تاریکی پس از شارژ در نور میدرخشند. من به دقت مواد و موضوعات را انتخاب کرده ام که نتیجه آن شکل ها، انگیزه ها و نمادهای مختلف است. حدود ۱۳ مرحله وجود دارد تا یک قطعه کامل شود. هر قطعه برای لعاب دادن حدود ۴ بار در دمای ۸۰۰-۱۱۵۰ درجه سانتی گراد در کوره قرار داده می شود. من در هر مرحله قطعه ها را  شکل می دهم، خرد می کنم و بر روی آنها حکاکی می کنم و رنگشان می کنم. به همین دلیل هرکدام آنها متفاوت و منحصر به فرد است”.

زمانی متوجه خلق این سرامیک های شگفت انگیز و خیره کننده می شوید که همه جا تاریک باشد.

Imaginary-Glowing-Ceramics-Created-by-Hungarian-Artist-Bogi-Fabian23__880

اگرچه هرکدام از آنها به نوعی منحصر به فرد است، اما همه آنها با عشق و علاقه ساخته شده اند.

Imaginary-Glowing-Ceramics-Created-by-Hungarian-Artist-Bogi-Fabian18__880

او می خواهد با کار خود حس متفاوتی را به مردم القا کند.

Imaginary-Glowing-Ceramics-Created-by-Hungarian-Artist-Bogi-Fabian4__880

” طلا و جواهر برای من بیش از یک پوشش زینتی است.”

Imaginary-Glowing-Ceramics-Created-by-Hungarian-Artist-Bogi-Fabian20__880

” من مواد و موضوعات را با دقت خاصی انتخاب می کنم که نتیجه آن خلق شکل ها، انگیزه ها و نمادهای متفاوت است.” 

Imaginary-Glowing-Ceramics-Created-by-Hungarian-Artist-Bogi-Fabian2__880

این سرامیک های درخشان قابل شارز هستند و می توانند در یک محیط تاریک تا ۵۰ دقیقه به درخشندگی خود ادامه بدهند.

Imaginary-Glowing-Ceramics-Created-by-Hungarian-Artist-Bogi-Fabian2__880

با یک منبع نور UV شما می توانید از روشنایی این سرامیک ها تا زمانی که بخواهید لذت ببرید.

glowing-in-the-dark-ceramic-accessories-bogi-fabian-6glowing-in-the-dark-ceramic-accessories-bogi-fabian-7

جواهرات و مجسمه های سرامیکی الهام گرفته شده از طبیعت، هندسه مقدس و … است.

Imaginary-Glowing-Ceramics-Created-by-Hungarian-Artist-Bogi-Fabian19__880

“آنها همیشه راه راست را به شما نشان خواهند داد،مهم نیست روز باشد یا شب مسیر زندگی شما همواره روشن خواهد ماند.”

Imaginary-Glowing-Ceramics-Created-by-Hungarian-Artist-Bogi-Fabian3__880

Imaginary-Glowing-Ceramics-Created-by-Hungarian-Artist-Bogi-Fabian21__880

Imaginary-Glowing-Ceramics-Created-by-Hungarian-Artist-Bogi-Fabian5__880

Imaginary-Glowing-Ceramics-Created-by-Hungarian-Artist-Bogi-Fabian9__880

Imaginary-Glowing-Ceramics-Created-by-Hungarian-Artist-Bogi-Fabian4__880

Imaginary-Glowing-Ceramics-Created-by-Hungarian-Artist-Bogi-Fabian11__880

Imaginary-Glowing-Ceramics-Created-by-Hungarian-Artist-Bogi-Fabian17__880

Imaginary-Glowing-Ceramics-Created-by-Hungarian-Artist-Bogi-Fabian12__880