جیونگ لی (Jiyong Lee) هنرمندی از دیار کاربوندال (Carbondale)، ایلینویز می باشد. هنرمند از تمامی پدیده های پیرامونی خود الهام می گیرد وی زیبا می بیند و زیبا می اندیشد. این بار سلول ها و تقسیم سلولی، الهام بخش او در خلق مجسمه های شیشه ای رنگارنگ با اشکال هندسی جذاب شده است. سادگی و پیچیدگی ساخته های او  نشان دهنده رابطه متناقض بین وضوح و پیچیدگی موجود در زندگی است.

وی می گوید: “این سری تقسیم بندی ظریف و آرام  می باشد اما هنوز دارای ساختار پیچیده است. من شیشه ی جامد را با استفاده از برش، ورقه ورقه کردن، کنده کاری، و فرایندهای پالایش سطح به اثری هنرمندانه تبدیل می کنم که هم زیبا و هم پر از معناست “

مجسمه های شیشه ای با الهام از تقسیم سلولی