سازمانی به نام UK در اقدامی جنجالی در نظر دارد که خیابان های شهر لندن را از طریق راه اندازی یک مبارزه انتخاباتی تمیز نگه دارد. در این پروژه هوشمندانه می بینید که افراد سیگاری با انداختن ته سیگار خود در محفظه های مشخص شده در مناطق مختلف شهر اقدام به رای دادن به موضوعات مختلف می کنند؛ یکی دیگر از این ایده ها دستگاهی است که با انداختن ته سیگار در آن شروع به نواختن موسیقی می کند؛ و یکی دیگر از این ایده ها، افرادی که آدامس می جوند را تشویق به یک بازی می کند به طوری که با چسپاندن آدامس خود و وصل کردن نقاط به یکدیگر تصویر را کامل کنند.

رای گیری های عمومی توسط این سازمان نشان داد که ۸۶ درصد مردم عادت ریختن آشغال را یک عادت منزجر کننده می دانند اما تنها ۱۵ درصد از آنها با این عادت بد مقابله می کنند و به دیگران تذکر می دهند. این سازمان از می تا اکتبر این رویکرد جدید را برای مقابله با اشغال پاشیدن شروع کرده است.

با ته مانده سیگار خود رای دید.

cigarette-butt-voting-neat-streets-london-3

cigarette-butt-voting-neat-streets-london-13

آدامس های جویده خود را بچسپانید تا تصویر مشخص شود.

cigarette-butt-voting-neat-streets-london-16

cigarette-butt-voting-neat-streets-london-2

cigarette-butt-voting-neat-streets-london-1