انسانهایی که متفاوت فکر می کنند  هر روز  مرزی از دنیایی نامتناهی را به روی ما می گشایند که خلاقیت نام دارد. دنیای ابداع و خلاقیت  گسترده و بی انتهاست، به گستردگی رویاهای من وشما….

 Shay Aaron سازنده خلاق جواهراتی است که به شکل خوردنی ها هستند. این جواهرات شامل گردنبند، آویز، انگشتر و حلقه و گوشواره هستند. در تصاویر زیر این جواهرات زیبا را مشاهده می فرمایید.