هنر شن و ماسه عمومی در سواحل زیبا تا قبل از این توسط هنرمندان بسیاری انجام شده است.جیمی هارکینز، یک هنرمند با استعداد و موسیقیدان از نیوزیلند، تصاویر ۳D و حیرت آوری با شن و ماسه کنار ساحل ایجاد کرده است که چشم هر عابری را به خود خیره می کند. با هم لذت ببریم.

3d-optical-illusion-sand-art-jamie-harkins-1

3d-optical-illusion-sand-art-jamie-harkins-3

3d-optical-illusion-sand-art-jamie-harkins-4

3d-optical-illusion-sand-art-jamie-harkins-5

3d-optical-illusion-sand-art-jamie-harkins-6

3d-optical-illusion-sand-art-jamie-harkins-7

3d-optical-illusion-sand-art-jamie-harkins-11

3d-optical-illusion-sand-art-jamie-harkins-8

3d-optical-illusion-sand-art-jamie-harkins-9

3d-optical-illusion-sand-art-jamie-harkins-10