عکاس ژاپنی میکی آسای (Miki Asai) یک عکاس ماکرو فوق العاده با استعداد است که همراه مورچه ها به اکتشاف دنیای کوچک از سنگ، گل و آب در باغچه خود می پردازد. خانم عکاس با استفاده از لنز ماکروی خود به خلق این تصاویر بی نظیر پرداخته است.