همیشه دنیای اطراف ما پر بوده از تبلیغات شرکت هایی که برای فروش هر چه بیشتر محصولات خود، از هیچ نوع ترفند و یا دروغی دریغ نمی کنند! امروز از دیدگاهی متفاوت به بررسی تصاویر تبلیغاتی این بار نه در تایید کالاها بلکه یادآوری اشتباهاتی که ما ندانسته در حال انجام آن هستیم می پردازیم. تبلیغاتی که ذهن را به چالش خواهد کشید و ما را به تفکر هر چه بیشتر در مورد دنیای پیرامونمان وادار خواهد کرد. در پس هر عکس دنیایی حرف نهفته است. خوب بیاندیشیم…

تبلیغات نگران کننده و بحث برانگیز (1)
تبلیغات نگران کننده و بحث برانگیز (2)
تبلیغات نگران کننده و بحث برانگیز (3)
تبلیغات نگران کننده و بحث برانگیز (4)
تبلیغات نگران کننده و بحث برانگیز (6)
تبلیغات نگران کننده و بحث برانگیز (7)
تبلیغات نگران کننده و بحث برانگیز (9)
تبلیغات نگران کننده و بحث برانگیز (10)
تبلیغات نگران کننده و بحث برانگیز (11)
تبلیغات نگران کننده و بحث برانگیز (12)
تبلیغات نگران کننده و بحث برانگیز (13)
تبلیغات نگران کننده و بحث برانگیز (14)
تبلیغات نگران کننده و بحث برانگیز (15)
تبلیغات نگران کننده و بحث برانگیز (16)
تبلیغات نگران کننده و بحث برانگیز (17)
تبلیغات نگران کننده و بحث برانگیز (18)
تبلیغات نگران کننده و بحث برانگیز (19)
تبلیغات نگران کننده و بحث برانگیز (20)
تبلیغات نگران کننده و بحث برانگیز (21)

اگر به این موضوع علاقمند هستید، مطالب پیشین مجله WeAre.ir در مورد تبلیغات را نیز ببینید: