من به دنبال کسی میگردم که دلش چون یاس است
چشمهایش به صفای گل سرخ
دستهایش پلی از احساس است
من به دنبال کسی میگردم که سرانجام نگاهش آبیست
سینه اش داغ شقایق دارد
آسمان دل او مهتابیست
من به دنبال کسی میگردم در غروب چشمهای غم زده
در حریر خاطرات کودکی
در سکوت سربی ماتم زده
من به دنبال کسی میگردم در غروب غربت آیینه ها
در طلسم غصه های شاپرک
در تمام عقده ها و کینه ها
من به دنبال کسی میگردم عاشق بال کبوتر باشد
دستهای او چنان پروانه ای
روی گلهای معطر باشد
من به دنبال کسی میگردم موج در دریای عمرش بی قرار
اشکها در چشم او چون آیینه
عشق او تنها عبور از انتظار
من به دنبال کسی میگردم پاک و شفاف و زلال
چشم هایش منتظر
چون پرستوهای عاشق با دو بال
در طلوع و در غروب زندگی
در دو چشم اشک بار ابر جان
در بهار و در خزان خستگی
من به دنبال کسی میگردم…

عاشقانه