فرانچسکو یا به عبارت دقیقتر Francesco Camillo Giogino, a.k.a Millo هنرمند خلاق و معروف ایتالیایی است که احتمالا برای خیلی از خوانندگان مجله نام آشناست. اثر هنری آب رنگ وی بر روی یک دیوار غول پیکر در شیلی در حمایت از محیط زیست توجه بسیاری را به خود جلب نمود. دیدن آن خالی از لطف نیست.

نقاشی دیواری زیست محیطی خلاقانه در شیلی
نقاشی دیواری زیست محیطی خلاقانه در شیلی
نقاشی دیواری زیست محیطی خلاقانه در شیلی
نقاشی دیواری زیست محیطی خلاقانه در شیلی
نقاشی دیواری زیست محیطی خلاقانه در شیلی
نقاشی دیواری زیست محیطی خلاقانه در شیلی