Terrafugia Transition نام یک هواپیمای ابتکاری است که با تا کردن بالهایش به سمت بالا در عرض کمتر از ۳۰ ثانیه به خودرو تبدیل می شود

ماشین پرنده

این وسیله ی ۱۹۴ هزار دلاری، هنگامی که به شکل خودرو در بیاید می تواند با ایمنی بالا با سرعت بزرگراهی رفت و آمد کند و در پارکینگ استاندارد قابل نگهداری است.

ماشین پرنده 2

در زیر مراحل پرواز این اختراع مبتکرانه را مشاهده می فرمایید.