عجیب نیست، ببینید چطور میشه با کمی خلاقیت وسایل شکسته و خراب شده را با ظاهری جدید و خلاقانه دوباره به کار گرفت. بعضی موارد تعمیرات اینقدر زیبا و جذابه که آدم هوس می کنه وسیله را خرد کنه تا بتونه با خلاقیت دوباره جمع و جورش کنه!

خلاقیت در تعمیر دیوار خراب با لاک پشت های نینجا

خلاقیت در تعمیر دیوار خراب با لاک پشت های نینجا

تعمیر در شکسته با پوستر خلاقانه

تعمیر در شکسته با پوستر خلاقانه

خلاقیت مادر در زیباسازی خط های فرزندانش روی دیوار

خلاقیت مادر در زیباسازی خط های فرزندانش روی دیوار

ماست مالی دیوار خراب شده با یک نقاشی ساده

ماست مالی دیوار خراب شده با یک نقاشی ساده

خلاقیت در تعمیر آیینه شکسته با چند سرامیک

خلاقیت در تعمیر آیینه شکسته با چند سرامیک

تعمیر هنرمندانه دیوار خراب شده

تعمیر هنرمندانه دیوار خراب شده

تعمیر زیرکانه مبل خراب شده

تعمیر زیرکانه مبل خراب شده

خلاقیت در تعمیر ظروف سرامیکی شکسته

خلاقیت در تعمیر ظروف سرامیکی شکسته

تعمیر هنرمندانه کفش ها

تعمیر هنرمندانه کفش ها

تبدیل هنرمندانه یک گلدان شکسته به باغچه

تبدیل هنرمندانه یک گلدان شکسته به باغچه

تعمیر ظرف شکسته شده با تکه های سی دی

تعمیر ظرف شکسته شده با تکه های سی دی

تبدیل یک خرابی به یک قاب هنری!

تبدیل یک خرابی به یک قاب هنری!

تبدیل شکاف و درز دیوار به یک اثر هنری

تبدیل شکاف و درز دیوار به یک اثر هنری

تعمیر هنرمندانه صندلی های قدیمی

تعمیر هنرمندانه صندلی های قدیمی

تعمیر هنرمندانه دسته فنجان

بازسازی هنرمندانه پاشنه کفش

بازسازی هنرمندانه پاشنه کفش

خلاقیت در پارگی شلوارها

خلاقیت در پارگی شلوارها

تعمیر مبل های خراب

تعمیر مبل های خراب

خلاقیت در تعمیر صندلی شکسته

خلاقیت در تعمیر صندلی شکسته