رستوران آبشار در شهر ویلا فیلیپین با اتاق های گرم و نرم وسبک طراحی جالب و عجیب غریبش، نمونه یک رستوران موفق در فیلیپین است.اما انچا این رستوران را با دیگر رستوران ها متمایز ساخته است لذت غذا خوردن در پای یک آبشار کوچک است. تصاویر را ببینید…

رستوران آبشار,لذت غذا خوردن در زیر آبشار (1)
رستوران آبشار,لذت غذا خوردن در زیر آبشار (2)
رستوران آبشار,لذت غذا خوردن در زیر آبشار (3)