خلاقیت حد و مرزی ندارد

یک شهروند لندنی از روزمرگی زندگی خود شکایت داشت. از مسیر تکراری هر روز کار خود، از خیابان های سنگ فرش شده همیشگی، از مکان های تاریخی که دیگر جذابیتی براش نداشت. یک روز از سر بی حوصلگی با تکه کاغذی که در دست داشت شوخی با برج Big Ben انجام داد.

Big Ben, London

ساعت دیواری برج را به یک ساعت مچی تبدیل کرد. جالب بنظر می رسید. تکه کاغذ های بیشتر، مکان های دیگر شهر، کشورهای دیگر و نمایشگاهی که از آثار هنری خود دائر کرد. نمونه این آثار را در ادامه می بینید.

London Eye, London

Arc de Triomphe, Paris

Af Chapman, Stockholm

Trafalgar Square, London

Tower Bridge, London

St Paul’s, London

Cirkelbroen, Copenhagen

Montmatre, Paris

Rådhuset Metro, Stockholm

Sherlock Holmes Statue, London

Maritime Museum, Amsterdam

Somerset House, London