سالها گذشته است. تکنولوژی پیشرفته دیروز اکنون در برابر تکنولوژی های نوین، شوخی مزحکی بیش نیست. شرکت های بزرگ اینترنتی گذشته در پس این گذار، قافله را کاملا باخته و جای خود را به شرکت های جدید داده اند. از بزرگترین شبکه های اجتماعی با میلیون ها کاربر اکنون تنها نامی باقی مانده است. زمان افول شبکه های اجتماعی نسل گذشته فرا رسبده است…

داستان فوق بخشی از تخیل آقای Andrei Lacatusu هنرمند و طراح دیجیتال است. آنجا که وی تخیلات خود را بصورت سه بعدی طراحی میکند. با هم ببینیم.

تیندر فیسبوک گوگل گوگل پینترست پینترست اینستاگرام اینستاگرام توئیتر توئیتر تیندر تیندر