اگر یک روز وسایل آشپزخانه خود را بیرون بریزید، وسایل بسیاری را می بینید که قدیمی شده اند و دیگر کاربردی ندارند ولی آنقدر خاطره از آنها دارید که باز هم حاضر نیستید آنها را دور بریزید. شاید دور ریختن این وسایل نیز کار درستی نباشد، بعضی از آنها باعث آسیب به محیط زیست می شوند. هیچ دلیلی برای دور ریختن این وسایل قدیمی وجود ندارد، شما با این وسایل می توانید ایده های هوشمندانه خود را به واقعیت تبدیل کنید و این وسایل را با ایده های خلاقانه های تغییر کاربری دهید. برخی از این ایده ها در زیر آورده شده است که می توانید از آنها استفاده کنید.

قوری های گلدانی

diy-repurpose-old-kitchen-stuff-14__700

قلاب های قاشقی

diy-repurpose-old-kitchen-stuff-3__700

چراغ های دیواری با آبکش

diy-repurpose-old-kitchen-stuff-23__700

ملاقه یا جاشمعی

DIY-repurpose-old-kitchen-stuff311__700

چراغ های نقره ای

diy-repurpose-old-kitchen-stuff-34__700

قاب تبلت با تخته آشپزخانه

diy-repurpose-old-kitchen-stuff-17__700

فنجان چای شاداب

Diy-Repurpose-Old-Kitchen-Stuff1__700

لامپ های آویز با رنده

diy-repurpose-old-kitchen-stuff-32__700

لوستر با بطری های قدیمی دلستر

DIY-repurpose-old-kitchen-stuff8__700 (1)

کشاورزی در بطری 

diy-repurpose-old-kitchen-stuff-101__700

لامپ های فنجانی

DIY-repurpose-old-kitchen-stuff__700 (1)

جاشمعی آویز با هم زن دستی

diy-repurpose-old-kitchen-stuff-10__700

ساخت گلدان با چوپ پنبه در بطری

diy-repurpose-old-kitchen-stuff-631__700

چنگال به عنوان چوب لباسی

diy-repurpose-old-kitchen-stuff-33__700

تراریوم در قهوه جوش

diy-repurpose-old-kitchen-stuff-37__700