مخاطب مطلب امروز ما بیشتر خانم ها هستند.

ما خانم ها وقتی کمد لباس خود را باز می کنیم، گرچه کمد پر از لباس های مختلف است اما شاید لباس مناسبی را برای پوشیدن پیدا نکنیم. بعضی از آن ها قدیمی شده اند، بعضی تکراری و بعضی دیگر اندازه ما نیستند. این یکی از چالش های خود من نیز بود تا اینکه من و ساینا ( ساینا زن داداشمه!) به این فکر افتادیم که می توان با ایده های خیلی ساده لباس هایی که تکراری شده اند و یا دیگر قابل استفاده نیستند را با یک تغییراتی کوچک به لباس های جدیدی  تبدیل کنیم. ما از چند نمونه از ایده های زیر استفاده کردیم و از نتیجه آنها راضی بودیم. شما نیز می توانید از این ایده های استفاده کنید و از پوشیدن آنها لذت ببرید. اگر شما ایده های جدیدی برای این کار دارید با ما به اشتراک بگذارید.

5 (1)

3590-24-stylish-diy-clothing-tutorials-2

Back-Cut-Jumper

diy-clothes-41

diy-clothing-refashion-ideas-1

diy-clothing-refashion-ideas-7

diy-clothing-refashion-ideas-8

diy-clothing-refashion-ideas-11

diy-clothing-refashion-ideas-12 (1)

diy-no-sewing-clothes-10

Lacey-Tank-Top

Makeover-T-Shirt

No-Sew-DIY-Bow-Back-Tank-Top

No-Sew-T-Shirt-Bow-Sleeves