یکی از شعله های گرمی بخش زندگی، خلاقیت است. در مورد آن بسیار سخن گفتیم و گفتیم که روح هنرمندتان را با خلاقیت پرورش دهید. آموختیم که علاوه بر زیبا دیدن، زندگی با هنر نهفته وجودیمان برای دیگران نیز زیبا کنیم. بنوازیم روح هنرمند فرزندانمان را با خلاقیت در خانه، قلقک دهیم روح شهر و هموطنانمان را بار خلاقیت در خیابان ها، نقاشی خیابانی، رنگ آمیزی و …

امروز دفتر خلاقیت ذهنمان را با چند ایده دیگر پربارتر میکنیم.

گلدان های خلاقانه

داشتن یک گلدان در خانه بسیار لذت بخش است. اگر تجربه آن را ندارید لازم است لطفی در حق خودتان کرده :)، همین امروز اقدام و یک گلدان زیبا تهیه کنید.

اما زیبایی کار جایی دوچندان می شود که یک گلدان خلاقانه داشته باشید. هنرمندانه و متفاوت تر از هر چیزی. وقتی به آن نگاه کنید روح تان تازه شود، با زیبایی آن زیباتر شوید و از دریچه رنگارنگ آن زندگی را زیباتر ببینید.

با هم به نظاره مینشینیم چند ایده زیبا در مورد گلدان های خلاقانه…

لیوان های خلاقانه

زیبا بیاندیشیم و زیبا ببینیم و زیبا خلق کنیم. هنررا در روزمرگی هر روز شهرنشینی مان ریخته و با قاشق خلاقیت چنان هم بزنیم که نه زنگاری ماند و نه اندیشه ی تلخی.

لیوان های زیبا و خلاقانه ایده ای ناب برای به چالش کشیدن زندگی در ترازوی زیباشناختی…

خلاق باشید…