در این پست هنرخیابانی در نوع خود بی نظیر را شاهد خواهیم بود. هنرمند این قصه ما در حیطه هنر خیابانی، سفالگری، نقاشی و مجسمه سازی فعالیت دارد. بسیاری از کارهای وی الگویی از توری های پیچیده و منظم سنتی است که از خاک رس ساخته شده اند و یا بر روی دیوار نقاشی شده اند. تاکید می کنیم که هنر خیابانی فقط به این معنا نیست که  باید در آن از ویژگی های سبک های هنری مدرن استفاده شود میتوانید از طرح های اسلیمی زیبا نیز برای زیبا سازی استفاده کنید. اما چرا توری؟ چون در توری یک کد زیبایی وحود دارد که عمیقا در هر فرهنگی رخنه کرده است. در هر توری، تقارن و به نوعی نظم و هماهنگی موج می زند. همانطور که می دانید هارمونی چیزی است که همه ما به طور غریزی به دنبال آن هستیم. امیدواریم از دیدن تصاویر زیر لذت ببرید.

در پایان شایان ذکر است که دیدن مطالب زیبای زیر توصیه می شود.