Cyprien Verseux دانشمند زمین شناسی است که در حال فعالیت در ایستگاه «کنکوردیا» در قطب جنوب است. به گفته وی حتی ایستگاه فضایی بین المللی که ۴۰۰ کیلومتر بالاتر از زمین است نیز از این نقطه از جهان به تمدن نزدیک تر است.
در اعماق قطب جنوب، این دانشمند به همراه ۱۳ نفر دیگر در حال زندگی هستند. سرمای هوا در فصل زمان به -۸۰ درجه سانتیگراد می رسد، شرایطی که باکتری ها نیز در آن قادر به ادامه حیات نیستند. عدم توانایی در استفاده از وسایل نقلیه، کمبود اکسیژن، چشم انداز بیابان و … دانشمندان احساس می کنند که در سیاره ای دیگر زندگی می کنند.

با توجه به شرایط اقلیمی و بیابان های یخ زده بی حرکت، کنکوردیا بهترین مکان برای تحقیقات نجوم و فیزیولوژی انسانی است.

در ادامه تصاویر منتشر شده توسط این دانشمند در اعماق قطب جنوب علی الخصوص پخت و پز را ببینید.

Cyprien Verseux
Cyprien Verseux
Cyprien Verseux
Cyprien Verseux
Cyprien Verseux
Cyprien Verseux
Cyprien Verseux
Cyprien Verseux
Cyprien Verseux
Cyprien Verseux