اگر به خانه جدیدى نقل مکان مى کنید و به دنبال انتخاب رنگ مناسبى براى اتاق کودکتان هستید یا قصد دارید دکوراسیون اتاق او را تغییر دهید، مطالعه این مطلب مى تواند کمک مفیدى براى شما باشد. رنگى که براى دکوراسیون اتاق کودک در نظر مى گیریم باید با مقطع سنى که کودک شما در آن قرار دارد متناسب باشد. در رنگ آمیزی اتاق کودک دلبندمان باید این نکته را در نظر گرفت که همیشه رنگ آمیزی مربوط به دیوار های اتاق، پرده ها ، میز و تخت خوابو همچنین فرش اتاق می باشد. در این پست ما نگاهی داریم به چگونگی طراحی فرش های اتاق عزیزانمان. دقت داشته باشید که از آنجا که در انتخاب دکوراسیون اتاق کودکان رعایت اصول ایمنى در درجه اول اهمیت قرار دارد براى رنگ آمیزى این اتاق ها باید همواره از رنگ هایى استفاده کرد که در ساخت آنها سرب به کار نرفته باشد. پس از اطمینان از بى زیان بودن نوع رنگ مصرفى، نوبت به انتخاب یک زمینه رنگى براى اتاق کودک مى رسد.

Colorful Rug Designs For Kids Bedroom

 

Colorful Rug Designs For Kids Bedroom

Colorful Rug Designs For Kids Bedroom

Colorful Rug Designs For Kids Bedroom

Colorful Rug Designs For Kids Bedroom

Colorful Rug Designs For Kids Bedroom

Colorful Rug Designs For Kids Bedroom

Colorful Rug Designs For Kids Bedroom

Colorful Rug Designs For Kids Bedroom

Colorful Rug Designs For Kids Bedroom

Colorful Rug Designs For Kids Bedroom

Colorful Rug Designs For Kids Bedroom

Colorful Rug Designs For Kids Bedroom

Colorful Rug Designs For Kids Bedroom