در این روزهای گرم تابستان همه ما دوست داریم که با نوشیدن یا نوشیدنی خنک کمی از گرم هوا بکاهیم. اما یک طراح نیکاراکوئه ای به نام Fabio Pantoja، که خود معتاد به نوشیدن کوکا کولاست، و با نوشیدن زیاد این نوشیدنی به خود صدمه زده است، بنابراین Fabio Pantoja تصمیم گرفت که یه سری جزئیات را وارد لوگوی کوکا کولا کند. او این لوگو را براساس اندام هایی از بدن که در هنگام نوشیدن نوشابه بیشترین صدمه را می بینند رسم کرده است.

او می گوید: ” بیش از یک منتقد به کوکا کولا یک منتقد به خودم هستم، بلاخره یک بار برای همیشه می توانم این سم را کنار بگذارم.” شما می توانید این حقیقت را در عکس های زیر ببینید.

coca-cola-harm-organs-logo-fabio-pantoja-1

coca-cola-harm-organs-logo-fabio-pantoja-2

coca-cola-harm-organs-logo-fabio-pantoja-3

coca-cola-harm-organs-logo-fabio-pantoja-4

coca-cola-harm-organs-logo-fabio-pantoja-5 coca-cola-harm-organs-logo-fabio-pantoja-6