یک ابری فانتزی که مناسب برای تزئین خانه زیبای شماست. همانطور که در تصاویر می بینید ابر در هوا معلق است. ابر با استفاده از فناوری مغناطیسی در فاصله ۵ سانتی متری بالاتر از صفحه زیرین خود قرار می گیرد. این ابر ترکیب فن آوری با جنبه های زیباشناختی تولیدی استودو ریچارد کلارکسون می باشد. دوستانی که تو این زمینه دستی بر آتش دارند بنظر میرسه ایده خوبی برای تولید باشه.

ابر معلق
ابر معلق
ابر معلق
ابر معلق