اما فاجعه باری از وضعیت سلامت دندان ما ایرانی ها وجود دارد. کافیه یک جستجوی ساده در مورد سلامت دندان ایرانی ها در اینترنت انجام بدهید تا آمار را ببینید. با این حال امیدوارم هیچگاه گذارتان به دندان پزشکی نیفتد. جدا از درد دندان و درد هزینه درمان آن، ساعاتی که بدون حرکت مجبورید دهانتان را باز نگه دارید و سقف مطب را گز کنید به همراه سر و صداهای ناخوشایند دستگاه هایی که دهان شما را سرویس! می کنند دلهره آور است.

یک هنرمند خلاق انگلیسی در یک حرکت هوشمندانه، تابلویی را در سقف مطب خود قرار داده تا در ساعات درمان، بیماران خود را کمی سرگرم نگه دارد. جدا از تاثیر گزار بودن یا نبودن این تابلو، قطعا خلاقیت وی شایسته تقدیر است.

خلاقیت دندانپزشک انگلیسی
خلاقیت دندانپزشک انگلیسی