ادی پوترا هنرمند ۵۱ ساله مالزیایی است که با هنر مینیاتورش، صحنه های بی بدیلی خلق می کند. ادی همواره داستانی برای گفتن دارد. او تلاش می کند که خاطرات را در قالب صحنه های مینیاتوری واقع گرایانه در قاب تصویر آورد. توجه به جزئیات، رنگ آمیزی مناسب و گزینش صحنه های نوستالژیک از هنرهای ادی در خلق آثارش می باشد. با هم ببینیم.

 

اثر مینیاتوری

اثر مینیاتوری

اثر مینیاتوری

اثر مینیاتوری

اثر مینیاتوری

اثر مینیاتوری

اثر مینیاتوری

اثر مینیاتوری

اثر مینیاتوری

اثر مینیاتوری

اثر مینیاتوری

اثر مینیاتوری

اثر مینیاتوری

اثر مینیاتوری

اثر مینیاتوری

اثر مینیاتوری

اثر مینیاتوری

اثر مینیاتوری

اثر مینیاتوری

اثر مینیاتوری

اثر مینیاتوری