کیمونو لباس سنتی ژاپن است. کیمونو، جامه‌ای سرتاسری دارای آستین‌های بلند و گشاداست و تا ساق پا را می‌پوشاند. امروزه، بیشتر زنان کیمونو می‎پوشند؛ آن هم در موقعیت‌های اجتماعی خاص. هنوز نیز عده‌ای از زنان و حتی مردان مسن از کیمونو به عنوان لباس روزانه خود استفاده می‎کنند، اما استفاده اصلی کیمونو در مراسم چای ژاپنی و عروسی است. شکل کلی کیمونوی مردانه وزنانه در طی سالیان دراز بدون تغییری عمده باقی‌مانده و اصالت خود را حفظ کرده‌است.

کیمونو و گربه در ژاپن بسیار طرفدار داد. تلفیق این دو با هم تصاویری جالب و خنده دار ایجاد کرده که دیدن آنها خالی از لطف نمی باشد.

Kimono CatKimono CatKimono CatKimono CatKimono CatKimono CatKimono CatKimono CatKimono CatKimono CatKimono CatKimono Cat