همواره در طول تاریخ، طراحان بزرگ راه و تکنیک های جدیدی برای نشان دادن خلاقیت و توانایی خود خلق کرده اند. در این میان هنر دستکاری عکس یکی از بی کران ترین عرصه هنر نمایی است. دستکاری عکس هنری است به کلام ساده جلوه یافته در یک پورتره ساده تا هنری به غایت پیچیده در یک سورئال چند مفهومی.
فراگیری عکاسی چندان پیچیده نیست در واقع اصلا پیچیده نیست اما تفاوت آنجاست که عکاسان زبردست چشمان هنرمندی دارند. آنها تصاویر را از زوایایی میبینند که دیگران نمی بینند. دست یابی به چنین دیدی نیازمند تمرین است شما باید چشمانتان را با زوایای مختلف آشنا کنید تا در بی کران، دیگر مسیرها را خود کشف کند. با ما باشید تا مجموعه عکس های نفس گیر با خلاقیتی بی بدلیل تقدیم چشمان هنرجوی شما کنیم. حتما همه تصاویر را با دقت بررسی کنید.

آخرین نامه

آخرین نامه

زمانی برای مدل موی جدید

زمانی برای مدل موی جدید

شکار برای یک شکارچی

شکار برای یک شکارچی

برتری

برتری

خاطرات دوران کودکی

خاطرات دوران کودکی

بچه ها تئاتر

بچه ها تئاتر

باقی مانده از روز

باقی مانده از روز

دست از تلاش برندارید

دست از تلاش برندارید

نگاه به آسمانها

نگاه به آسمانها

توطئه لامپ

توطئه لامپ

فلفل قرمز

فلفل قرمز

خانواده بطریها

خانواده بطریها

اختناق در دنیای گرگ و میش

اختناق در دنیای گرگ و میش

خرس کوچولوهای من

خرس کوچولوهای من

دموکراسی

دموکراسی

کتب مقدس جعلی شکسپیر

کتب مقدس جعلی شکسپیر

انتخاب

انتخاب

فرار

فرار

داروغه

داروغه

خاطرات ساحل

خاطرات ساحل

نسل جدید

نسل جدید

آرمان

آرمان

روح من

روح من

تندباد

تندباد

ساختمان توالت

ساختمان توالت

چشم انداز آینده

چشم انداز آینده

اسکیزوفرنی - جنون جوانی

اسکیزوفرنی – جنون جوانی

فرار

فرار

در راه

در راه

اعتراض کودکان

اعتراض کودکان

جنون درون

جنون درون

چندمیوه

چندمیوه

در دریاچه تاریک

در دریاچه تاریک

اضطراب

اضطراب

کارخانه ایده ..

کارخانه ایده ..

اینم موشه؟

اینم موشه؟

شیر تازه

شیر تازه

کاخ سفید

کاخ سفید

زلزله

زلزله

پرواز موز

پرواز موز

بازتاب

بازتاب

مادام العمر

مادام العمر

تخم مرغ

تخم مرغ

جهان بعدی

جهان بعدی

فندک

فندک

چشم جاسوس

چشم جاسوس

شادی

شادی

مسواک

مسواک

مرگ آبنباتی

مرگ آبنباتی

دوربین در مقابل مداد

دوربین در مقابل مداد

بیمه

بیمه

استفاده از روزنامه ممنوع

استفاده از روزنامه ممنوع

تلقین

تلقین

سیب معلق

سیب معلق

بی نهایت

بی نهایت

اختلاف های طبیعی

اختلاف های طبیعی

روش و رویکرد

روش و رویکرد

آب در تلاطم

آب در تلاطم

شرکت بزرگ اپل

شرکت بزرگ اپل

Sometimes It’s All About…

Sometimes It’s All About…

مشتاق ایده های تازه

مشتاق ایده های تازه

خطوط هوایی اژدها

خطوط هوایی اژدها

آندروید صوتی

آندروید صوتی