همگان به نوعی به مقوله کتاب و کتاب خوانی علاقه دارند، تفاوت در مشغله و خستگی روزمره است که مجال الفت با این یار خوب را کم و کمتر کرده است. امیدوارم که شما یک کتاب خوان حرفه ای باشید. اگر نیستید با ایده های خلاقانه زیر مطمئنا علاقمند خواهید شد.

شروع مطالعه امری سخت اما تداوم آن به سبب گیرایی مطلب از اختیار شما خارج خواهد بود. مطمئنا پس از شروع مطالعه یک کتاب خوب، اشتیاق شما برای مطالعه کتاب بعدی ده چندان خواهد شد، از این رهگذر اجازه ندهید روزمرگی شعله این اشتیاق شما را کم کند و همواره یک کتاب خوان مستمر باشید.

پیشنهاد میکنم این مطلب را از دست ندهید: نقدی بر کتاب شور زندگی

از مشکلات همیشگی خود من اصطلاحا «سر دست» یا همان «نشانگر کتاب» بود، اینکه در حال مطالعه هستی و می خواهی جایی را علامت گذاری کنید و بعدا مطالعه را ادامه دهید اما چیزی دور و برتون نیست. اینور بگردید اونور تا یک تکه کاغذ پیدا کنید… خدایا شکرت!

امروز با شماییم تا با یک سری نشانگرهای فوق العاده خلاقانه برای مطالعه آشنا شویم. از آنجا که یقینا هنرمندید زود دست به کار شوید و یک مدل را برای خود بسازید. بسیار ساده است…