فستیوال نقاشی بر روی بدن یکی از بزرگترین و معروف ترین فستیوال های هنری جهان می باشد. این فستیوال در سال ۲۰۱۱ در کشور اتریش برگزار شد.

در زیر تصاویر این فستیوال هنری را با هم می بینیم.

فستیوال نقاشی بدن در اتریش (1)
فستیوال نقاشی بدن در اتریش (2)
فستیوال نقاشی بدن در اتریش (3)
فستیوال نقاشی بدن در اتریش (4)
فستیوال نقاشی بدن در اتریش (5)
فستیوال نقاشی بدن در اتریش (6)
فستیوال نقاشی بدن در اتریش (7)