در نگاه اول آسان به نظر می آید که نابینایی به عنوان یک امر فلج کننده در واقع پایان کار یک هنرمند نقاش خواهد بود. اما این در خصوص جان برامبلیت (John Bramblitt) به هیچ وجه صدق نمی کند و اتفاقا نابینا شدن او در سال ۲۰۰۱ به علت عوارض ناشی از صرع، هنر نقاشی کشیدن را در وی بیشار برانگیخته است. در واقع جان دچار “نابینایی عملکردی”است، که بدان معنی است که چشم او تنها می تواند بین نور خورشید و تاریکی افتراق قائل شود. با این وجود وی راه جدیدی برای توسعه نقاشی کشیدن خود یافت . آن هم استفاده از رنگ بافت بود تا بتواند راه خود را در اطراف بوم حس کند. در خصوص رنگ ها هم او راه حلی یافته است و آن اینکه تمام بطری های رنگ وی بریل هستند. در واقع هنر زیبا و متعالی است و هنرمند با تمام وجود خود فارغ از نقص جسمانی تنها با تکیه بر احساس و روح والای خود قادر به هنر بخشیدن است. هنر زیباست و هنرمند شایسته تقدیر و احترام…

جان برامبلیت (John Bramblitt) به علت عوارض ناشی از صرع در سال ۲۰۰۱ نابینا شد.

“در ابتدا این ایده که قادر به نقاشی کشیدن بدون بینایی باشم حتی به فکر من هم خطور نمی کرد”

“یک سال پس از نابینا شدنم بود که راهی را برای دوباره نقاشی کشیدن یافتم”

“در واقع آنچه که من انجام دادم جایگزین کردن هر چیزی که چشم برای یک هنرمند انجام می دهد با حس لامسه بود”

“هنگامی که شما بینا هستید چشم فقط دو کار برای یک نقاش انجام می دهد .اول قرار دادن ماژیک و مداد بر روی بوم، و دوم انتخاب و تعیین رنگ “

“با گذشت زمان من روش ها و تکنیک های مختلفی را توسعه دادم  که باعث شد خیلی دقیق تر  عمل کنم  و خطوط را بهتر بگذارم”

“همه بطری ها و لوله های رنگ در استودیو من بریل هستند، و هنگامی که با استفاده از دستور العمل های موجود رنگ ها را مخلوط می کنم … من بخش های مختلف هر رنگ که نیاز به تولید رنگ دارم را اندازه گیری می کنم”

“هنر برای اولین بار نشان می دهد که من توانستم، من هرگز به کسی نگفتم که من نابینا بوده ام”

“من به مردم نگفته ام که نابینا هستم،نه به خاطر شرمندگی آن بلکه به این دلیل که نمی خواهم راهی که آنها هنر را درک می کنند تحت تاثیر قرار  دهم”

blind-painter-john-bramblitt-7