در زیر لیست ۱۰ زمین لرزه بزرگ تاریخ آورده شده است. زمین لرزه های زیادی در بازه ۸-۹ ریشتر بوقوع پیوسته است اما تنها فقط ۶ زمینه لرزه با قدرت ۹-۱۰ ریشتر تاکنون به ثبت رسیده است. با وقوع زمین لرزه انرژی زیادی آزاد می شود که خسارات و تلفات زیادی را معمولا به بار می آورند که اگر کشوری در نزدیکی اقیانوس نیز باشد، تسونامی نیز بعد از زلزله به وقوع خواهد پیوست که چه بسا تلفات آن بیش از زلزله باشد.

شماره
محل وقوع
تاریخ
بزرگی (قدرت)
۱.
Valdivia, Chile
May 22, 1960
۹.۵
۲.
Sumatra, Indonesia
December 26, 2004
۹.۳
۳.
Prince William Sound, Alaska, USA
March 27, 1964
۹.۲
۴.
Kamchatka, USSR
November 4, 1952
۹.۰
۴.
Arica, Chile
August 13, 1868
۹.۰
۴.
Cascadia subduction zone, Canada and USA
January 26, 1700
۹.۰
۷.
Maule, Chile
February 27, 2010
۸.۸
۷.
Ecuador and Colombia
January 31, 1906
۸.۸
۷.
Sumatra, Indonesia
November 25, 1833
۸.۸
۱۰.
Rat Islands, Alaska, USA
February 4, 1965
۸.۷
۱۰.
Lisbon, Portugal
November 1, 1755
۸.۷
۱۰.
Valparaiso, Chile
July 8, 1730
۸.۷
تصاویر شهر Valdivia شیلی بعد از بزرگترین زلزله تاریخ

تصاویر شهر Valdivia شیلی بعد از بزرگترین زلزله تاریخ

تصاویر شهر Valdivia شیلی بعد از بزرگترین زلزله تاریخ

تصاویر شهر Valdivia شیلی بعد از بزرگترین زلزله تاریخ

تصویر این روز های شهر تصاویر شهر Valdivia

تصویر این روز های شهر تصاویر شهر Valdivia

جستارهای مرتبط:

  • بزرگترین زمین لرزه جهان
  • بزرگترین زلزله های جهان
  • ۱۰ زمین لرزه بزرگ جهان
  • ۱۰ زلزله بزرگ جهان
  • زلزله های عظیم
  • عظیم ترین زلزله ها
  • عظیم ترین زمین لرزه ها