یک طراح جوان اهل آذربایجان به نام النور بابایف (Elnur Babayev) دستگاهی را با نام “Cyclee” طراحی کرده که در پشت دوچرخه سوار نصب می شود و حرکات دوچرخه سوار را بر روی کمر او نمایش می دهد. این دستگاه به نوعی مانند چراغ راهنما زدن در اتومبیل هاست و می تواند رابطه بین کاربران جاده را بهبود بخشد. تصاویر منتشر شده توسط موبایل اصلاح و انتخاب می شود و به پروژکتور برای نمایش بر روی پشت دوچرخه سوار ازسال می شود.

نرخ تصاوفات در هر کیلومتر برای دوچرخه ۲۶ تا ۴۸ بار بیشتر از اتومبیل است. در تصادفات اتومبیل- دوچرخه، اغلب رانندگان دچار اشتباه می شوند. کشورهایی که در زیرساخت های دوچرخه سواری سرمایه گذاری کرده اند، با وجود داشتن بیشترین دوچرخه سواران، پایین ترین نرخ مرگ و میر در دوچرخه سواری را دارند. این وسیله می تواند به نوعی ایمنی دوچرخه سواران را افزایش دهد.

“Cyclee” علامت های روشن متفاوتی را بر روی پشت دوچرخه سواران نشان می دهد.

bicycle-turn-signal-digital-projector-cyclee-elnur-babayev-1

تفسیر عکس العمل های دوچرخه سوار و ارسال آن برای انتشار.

bicycle-turn-signal-digital-projector-cyclee-elnur-babayev-2

در آینده ای نه چندان دور این دستگاه در اغلب دوچرخه ها تعبیه می شود.

bicycle-turn-signal-digital-projector-cyclee-elnur-babayev-5

نرم افزار تلفن همراه به شما اجازه نمایش تصاویر مرسوم را خواهد داد.
bicycle-turn-signal-digital-projector-cyclee-elnur-babayev-6