با همه گیر شدن اینترنت و شبکه های اجتماعی، نسل بشر به تکنولوژی فوق العاده ای در انتشار لحظه ای اخبار و اتفاقات اطراف خود دست پیدا کرد. در همهمه بازنشر اخبار، همواره شاهد بازیگوشی هایی عجیب و غریب یا شایعاتی نچندان دلچسب هستیم. بگذریم…

چندی پیش دختر بچه ای بدنیا آمد که موهای بلندی داشت. خبر جالبی بود. تصویر زیر، تصویر اولیه خبر منتشر شده بود.

تولد بچه با موهای بلند

تولد بچه با موهای بلند

بدنبال بازنشر خبر، شوخی هایی نیز با تصویر این کودک زیبا انجام شد. برخی از این تصاویر در ادامه مطلب آورده شده است.

تولد بچه با موهای بلند تولد بچه با موهای بلند تولد بچه با موهای بلند تولد بچه با موهای بلند تولد بچه با موهای بلند تولد بچه با موهای بلند

[نشر به جنبه سرگرمی و نه از موضع تمسخر انجام شده است.]