ماجرا از این قرار است شرکت آئودی (Audi) از یک عکاس خواسته بود که از جدیدترین خودرو اسپرت تولیدی شرکت که قیمتی در حدود ۱۶۰,۰۰۰$ دارد، عکاسی کند. جناب آقای عکاس فلیکس هرناندز (Felix Hernandez) به خودشون زحمت ندادند و بجای خودرو از یک مدل مینیاتوری که با ۴۰$ ساخته بود استفاده کرد. قسمت جالب کار اینجاست که ایشون در تصاویر خود از فوتوشاپ به هیچ وجه استفاده نکرده است و تمام آنچه در تصاویر می بینید زاییده شرایط مینیاتوری خلق شده در کارگاه این هنرمند خلاق می باشد.
با این وضع واقعا حق داریم نسبت به هر چیزی بدبین باشیم، پارانوئید هم نیستیم 🙂

عکاسی از خودرو با استفاده از اسباب بازی
عکاسی از خودرو با استفاده از اسباب بازی
عکاسی از خودرو با استفاده از اسباب بازی
عکاسی از خودرو با استفاده از اسباب بازی
عکاسی از خودرو با استفاده از اسباب بازی
عکاسی از خودرو با استفاده از اسباب بازی
عکاسی از خودرو با استفاده از اسباب بازی