گلدوزی هنری است که ریشه در تاریخ خیلی دور دارد، برخی معتقدند که ریشه این هنر به چین باستان (حدود ۳۰۰-۵۰۰ قبل از میلاد) برمی گردد و برخی معتقدند که این هنر به دوره مهاجرت سوئد (۳۰۰-۷۰۰ بعد از میلاد) برمی گردد و برخی آن را متعلق به دوره های خیلی دورتری می دانند. اما هرچه باشد این هنر در گذر این سال ها تغییرات چندانی نداشته است، همان شیوه ها، همان مواد اولیه و تقریبا همان طرح های متداول. اما گلدوزی نیز می تواند تغییر کند و همگام با مدرنیته پیشرفت کند، در ادامه این مطلب طرح ها و شیوه هایی از گلدوزی ارائه شده است که تاکنون ندیده اید. در این گلدوزی ها از ابزار و مواد اولیه غیر متعارفی استفاده شده است. امیدوارم از این ایده ها لذت ببرید.

۱- گلدوزی های فراتر از قاب

amazing-embroidery-art-3-1-5716153d864bd__880

amazing-embroidery-art-3-2

۲- هنر گلدوزی بر روی اشیاء فلزی

amazing-embroidery-art-15-1

amazing-embroidery-art-15-2-57161561d1195__880

amazing-embroidery-art-15-3

amazing-embroidery-art-15-4

۳- گوی های گلدوزی زیبا توسط مادر بزرگ ۹۲ ساله (آفرین به مادر بزرگ)

amazing-embroidery-art-17-1-57161566dbc32__880

amazing-embroidery-art-17-2

۴- سبزیجات گلدوزی شده

amazing-embroidery-art-19-1-5716156c35ff8__880

amazing-embroidery-art-19-2

amazing-embroidery-art-19-3

۵- هنرمند خلاقی به نام ترسا لیم (Teresa Lim) سفر های خود را بر روی قاب گلدوزی به یاد ماندنی کرد.

amazing-embroidery-art-21-1-571615727e169__880

amazing-embroidery-art-21-2

amazing-embroidery-art-21-3

۶- هنرمند خلاقی به نام Meredith Woolnough  با استفاده از هنرگلدوزی و الهام گرفتن از طرح های طبیعت، آثار زیبایی را خلق کرده است.

amazing-embroidery-art-2-1-5716153b272bf__880

amazing-embroidery-art-2-2

amazing-embroidery-art-2-3

۷- گربه گلدوزی شده بر روی پیراهن، هنر Hiroko Kubota

amazing-embroidery-art-5-57161542e36a7__880

۸- گلدوزی حیوانات

amazing-embroidery-art-7-1-571615489a7b1__880

amazing-embroidery-art-7-2

amazing-embroidery-art-7-3

۹- دانیال کلاف، هنر گلدوزی خود را بر روی راکت های تنیس پیاده کرده است.

amazing-embroidery-art-10-1-5716154fb2ee5__880

amazing-embroidery-art-10-2

amazing-embroidery-art-10-3

۱۰- گلدوزی چهره توسط Cayce Zavaglia (بی نظیره!)

amazing-embroidery-art-13-1-5716155b97ec9__880

amazing-embroidery-art-13-4

amazing-embroidery-art-13-2

۱۱- گلدوزی حیوانات توسط Claire Moynihan

amazing-embroidery-art-18-1-5716156a20452__880

amazing-embroidery-art-18-2

amazing-embroidery-art-18-3

amazing-embroidery-art-18-4

۱۲- گلدوزی در سطح شهر

amazing-embroidery-art-22-1-57161576621aa__880

amazing-embroidery-art-22-2

amazing-embroidery-art-22-3

۱۳- تزئین آرم های ورزشی با هنر گلدوزی

amazing-embroidery-art-9-1-5716154d1fbec__880

amazing-embroidery-art-9-2

amazing-embroidery-art-9-3

۱۴- هنرمند خلاقی به نام Lauren Spark تابلوی معروف شب پرستاره ونگوگ را با نخ و سوزن در قاب گلدوزی پیاده کرده است.

amazing-embroidery-art-11-1-57161552640bb__880

amazing-embroidery-art-11-2

۱۵- گلدوزی بر روی دفتر 

amazing-embroidery-art-14-1-5716155e98a2b__880

amazing-embroidery-art-14-2

amazing-embroidery-art-14-3

۱۶- گلدوزی بر روی نان تست

amazing-embroidery-art-16-1-57161564381b8__880

amazing-embroidery-art-16-2

amazing-embroidery-art-16-3

۱۷- سیاره های منظومه خورشیدی گلدوزی شده توسط نوید براتی

amazing-embroidery-art-1-1-5716153845453__880

amazing-embroidery-art-1-2

۱۸- گلدوزی بر روی عکس های اشعه ایکس

amazing-embroidery-art-20-1

amazing-embroidery-art-20-3

amazing-embroidery-art-20-4

amazing-embroidery-art-20-21