برای زندگی امروز ما که خود را در محیط شهری و در میان ساختمان های سربه فلک کشیده زندانی کرده ایم به همراه داشتن تکه ای از زیبایی طبیعت می تواند حس خوشایندی را در آدمی ایجاد کند. طراح و سازنده جواهرات روسی به نام Stanislava Korobkova دست به خلاقیتی زیبا زده است. او گردن آویزهایی از طلا را طراحی کرده است که درون آن ها قابی شیشه ای قرار گرفته شده که نشانی از طبیعت را در خود حفظ می کند. این هنرمند روسی در گردن آویزهای زیبایش برگ ها و گل های خشکی که در بیابان های ایرلند یافت می شود را بین شیشه های مخصوصی پرسمی کند و سپس آنها را با فلز آب بندی می کند، مانند روشی که در ساخت لامپ های تیفانی به کار می رود. نمونه ای از کارهای این طراح روسی را در ادامه ببینید. اگر مایل به داشتن یکی از این گردنبندهای زیبا هستید می توانید از Etsy آن را خریداری کنید.

pressed-flower-leaf-jewelry-stained-glass-wwheart-1

pressed-flower-leaf-jewelry-stained-glass-wwheart-2

pressed-flower-leaf-jewelry-stained-glass-wwheart-5

pressed-flower-leaf-jewelry-stained-glass-wwheart-6

pressed-flower-leaf-jewelry-stained-glass-wwheart-7

pressed-flower-leaf-jewelry-stained-glass-wwheart-8

pressed-flower-leaf-jewelry-stained-glass-wwheart-9

pressed-flower-leaf-jewelry-stained-glass-wwheart-10

pressed-flower-leaf-jewelry-stained-glass-wwheart-11

pressed-flower-leaf-jewelry-stained-glass-wwheart-13

pressed-flower-leaf-jewelry-stained-glass-wwheart-14

pressed-flower-leaf-jewelry-stained-glass-wwheart-16

pressed-flower-leaf-jewelry-stained-glass-wwheart-17

pressed-flower-leaf-jewelry-stained-glass-wwheart-18

pressed-flower-leaf-jewelry-stained-glass-wwheart-19

pressed-flower-leaf-jewelry-stained-glass-wwheart-22

pressed-flower-leaf-jewelry-stained-glass-wwheart-25

pressed-flower-leaf-jewelry-stained-glass-wwheart-28